Celia de Fréine

Aibitir Aoise / Alphabet of an Age

ISBN: 9781851320271

Available from

Book Depository

Seánra Polannach, ina dtairgtear cuireadh don údar a bhfuil tugtha faoi deara i rith a s(h)aoil aige/aici a phlé, is ea an Leabhar Aibítre. Scríofa go hiondúil i bprós, tá sé athchóirithe i bhfoirm fhileata anseo. Míreanna dírbheathaisnéiseacha, mar aon le tuairiscí orthu siúd a bhfuil clú agus cáil bainte amach acu, a bhíonn faoi chaibidil go hiondúil ann. Lúbtar an dearcadh seo agus, cé go n-ainmnítear daoine a raibh baint acu le saolú dánta áirithe, is ar ghné fhileata an tsaothair a dhírítear. Toisc go bhfuil an seánra aistrithe go Gaeilge, ní aithnítear ach na hocht litreacha déag a bhain go traidisiúnta le haibítir na teanga sin.

The Alphabet Book is a Polish genre that invites the author to discuss what (s)he has observed during his/her life. Usually written in prose, it has here been adapted to poetic form. Autobiographical sketches and accounts of the famous are often the subject of the genre. Liberties have been taken with this approach, and while people who inspired certain poems are mentioned, the focus is on the poetic aspect of the work. As the genre has been transposed to Irish, it recognises only the eighteen letters traditionally found in that language’s alphabet.