Celia de Fréine

Desire / Meanmarc

ISBN:

9781851320578 limited edition

9781851320585

Available from

Book Depository

Amazon.com

Brian Merriman wrote The Midnight Court in or around 1780. This play imagines the time in his life immediately before he laid pen to paper. In it we meet characters from his local neighbourhood, and it is given to understand that it is the neighbourhood, its people and their deeds, that inspire the poet to undertake this unique work.

Thart ar an mbliain 1780 scríobh Brian Merriman Cúirt an Mheán Oíche. Is éard atá sa dráma seo ná samhail den am sin ina shaol díreach sular leag sé peann ar pár. Castar muintir a cheantair dhúchais orainn ann agus tugtar le fios gurb é an ceantar, a dhaoine agus a ngníomhartha siúd a spreagann an file chun tabhairt faoin saothar uathúil seo.

Celia de Fréine is a poet, playwright, screenwriter and librettist who writes in Irish and English. Among her collections of poetry are: Faoi Chabáistí is Ríonacha (2001) and Fiacha Fola (2004) from Cló Iar-Chonnachta; Scarecrows at Newtownards (Scotus Press, 2005); imram ¦ odyssey (2010) and Aibitír Aoise ¦ Alphabet of An Age (2011) from Arlen House. Her poetry has won many awards including the Patrick Kavanagh Award (1994) and Gradam Litríochta Chló Iar-Chonnachta (2004). She has four times won Duais an Oireachtais for best full-length play. Arlen House published three of these plays in Mná Dána (2009). In the same year the Abbey Theatre presented a rehearsed reading of her play Casadh which it had commissioned. The short films Lorg, Seal and Cluiche, inspired by her poems, have been shown in festivals in Ireland and the US. In association with Biju Viswanath, she wrote the film Marathon which won best screenplay award at the New York International Film Festival in 2009. Also in 2009 Living Opera, in association with Opera Ireland, presented a showcase performance of the opera The Earl of Kildare, composed by Fergus Johnston, for which she wrote the libretto. Further information: www.celiadefreine.com

Is file, drámadóir, scriptscríbhneoir agus leabhrógaí í Celia de Fréine. Tá cúig leabhar filíochta i gcló aici: Faoi Chabáistí is Ríonacha (2001) agus Fiacha Fola (2004) ó Chló Iar-Chonnachta, Scarecrows at Newtownards (Scotus Press, 2005); imram ¦ odyssey (2010) agus Aibitír Aoise ¦ Alphabet of An Age (2011) ó Arlen House. I measc na ngradam liteartha atá buaite aici dá cuid filíochta tá Duais Patrick Kavanagh (1994) agus Gradam Litríochta Chló Iar-Chonnachta (2004). Bhain sí Duais an Oireachtais do dhráma ilghníomh ceithre huaire. D’fhoilsigh Arlen House trí cinn de na drámaí seo in Mná Dána i 2009. Sa bhliain chéanna chuir Amharclann na Mainistreach i láthair léiriú cleachta den dráma Casadh a coimisiúnaíodh uaithi. Taispeánadh na gearrscannáin Lorg, Seal agus Cluiche, bunaithe ar dhánta léi, i bhféilte in Éirinn agus i Meiriceá i 2007 agus 2008. I gcomhar le Biju Viswanath scríobh sí an scannán Marathon a bhain an duais don script is fearr ag Féile Idirnáisiúnta Scannán Nua-Eabhrac i 2009. Sa bhliain 2009 léirigh Living Opera, i gcomhar le Opera Ireland, taispeántas den cheoldráma The Earl of Kildare, cumtha ag Fergus Johnston, ar scríobh sí an leabhróg dó. Tuilleadh eolais: www.celiadefreine.com