Deirdre Brennan

Cuislí Allta / Wild Pulses
Rogha Dánta / Selected Poems

ISBN:

9781851321575

9781851321674 limited edition

Autumn

Autumn butterflies
in full sunshine
at the gable of the house
drinking nectar
from the golden hearts
of Michelmas daisies
a silken wind
amongst the stalks
stirring thoughts
another autumn
and you beside me
when I didn’t understand
the shortness of life
as I do now.

Fómhar

Féileacáin fómhair
faoi iomlán gréine
ag binn an tí
ag ól neachtair
as croíthe ómracha
nóiníní Mhichíl
gaoth shíodúil
i measc na ngas
ag corrú smaointe
Fómhar eile
is tú le m’ais
nuair nár thuigeas
díomuaine
mar a thuigim anois é.