Colette Ní Ghallchóir

In Castlewood / An Ghaoth Aduaidh

ISBN:

9781851320240 paperback

9781851320349 limited edition

Available from

Kennys

Book Depository

‘With a use of language that is marvellously inventive, Colette
Nic Aodha looks life straight in the eye’ – Michael Gorman

The poems in this dual language collection explore the themes of the individual and nature as well as the individual‘s relation to the gods. In many of the lyrics the poet portrays love as a perpetual comedy bound to fail. Nic Aodha also touches upon the alienation of the artist from society although it is supposed, in the context of the life of the artist, that through such alienation comes self-knowledge. These poems do not belong to any one time or place but they find their inspiration in diverse cultural contexts and historical settings that span millennia; from Ephesus and the mythical history of the Old Hag of Beare to the glass-bottomed Catamaran.

Tá éagsúlsacht chuimsitheach le sonrú sna téamaí difriúla a shnámhann tríd an gcnuasach seo. Pléann an file an cumann idir an duine agus Rí na nDúl, chomh maith le déithe eile, ar lámh amháin agus ar an lámh eile téann sí i ngleic leis an gcumann idir an t-ealaíontóir agus an tsochaí. I gcuid mhaith dánta is ábhar grinn an grá ar a mbíonn toradh míshásúil de shíor. Is iomaí turas a bhlaisimid sa chnuasach filíochta seo. Tá difríocht shuntasch idir na dánta Gaeilge agus na cinn Bhéarla sa chaoi a dtéann na dánta Gaeilge níos doimhne i mothúcháin rómánsacha an fhile atá mar chodarsnacht leis an saol réalaíoch a bhlaisimid nuair a phléann sí an t-ábhar céanna sna dánta Béarla.

Colette Nic Aodha was born in Shrule, Co. Mayo. She studied Irish and History in NUIG where she received a BA degree. She later returned to complete a Higher Diploma in Education and a MA in Irish. She works as a secondary school teacher. Her collections include Baill Seirce (Coiscéim, 1998); Faoi Chrann Cnó Capaill (Coiscéim, 2000); Gallúnach-Ar-Rópa (Coiscéim, 2003); Ádh Mór (Coiscéim, 2004); Sundial (Arlen House, 2005); Between Curses/Bainne Géar (Arlen House, 2006); Ainteafan (Coiscéim, 2008); Scéal Ón Oirthear (Coiscéim, 2009), Raiftearaí, i gCeartlár a Dhaoine san Aonú hAois (Coiscéim, 2009); Áilíos (Coiscéim, 2010). She edited two anthologies of her students’ poetry: Pailéad an tSaoil/Palette of Life (2006) and Duilleoga/Leaves in 2011. She currently resides in Galway.

Rugadh agus tógadh Colette Nic Aodha i Sruthar, Contae Mhaigh Eo. D’fhreastail sí ar Choláiste na hOllscoile, Gaillimh áit ar bhain sí céim sa Ghaeilge agus sa Stair amach. Rinne sí an tArdteastas san Oideachas agus máistreacht sa Ghaeilge ina dhiaidh sin agus d’oibrigh sí mar mhúinteoir meánscoile ó shin. Foilsíodh na leabhair seo uaithi: Baill Seirce (Coiscéim, 1998); Faoi Chrann Cnó Capaill (Coiscéim, 2000); Gallúnach-Ar-Rópa (Coiscéim, 2003); Ádh Mór (Coiscéim, 2004); Sundial (Arlen House, 2005); Between Curses/Bainne Géar (Arlen House, 2006); Ainteafan (Coiscéim, 2008); Scéal Ón Oirthear (Coiscéim, 2009); Raiftearaí, i gCeartlár a Dhaoine San Aonú hAois is Fiche (Coiscéim, 2009); Áilíos (Coiscéim, 2010). Chuir sí dhá leabhar dá cuid daltaí in eagar; Pailéad an tSaoil/Palette of Life (2006) agus Duilleoga/Leaves (2011). Tá cónaí uirthi i nGaillimh.