Celia de Fréine

I bhFreagairt ar Rilke / In Response To Rilke

ISBN: 9781851322411

Available from

Kennys

Book Depository

Cé gur fearr aithne ar Rainer Maria Rilke i ngeall ar a shaothar Gearmáinise, scríobh sé os cionn ceithre chéad dán i bhFraincis freisin. Le linn do Celia de Fréine seal a chaitheamh sa Centre Culturel Irlandais i bPáras chuir sí aithne ar an saothar seo agus ar an bhfear féin. Bhíodh cónaí air gar don áit ina raibh sí lonnaithe agus cuairt tugtha aige ar roinnt mhaith áiteacha roimpi amach. Tá an leabhar seo scríofa i bhfreagairt ar an láithreacht sin agus ar a shaothar Fraincise, go háirithe an leabhar, Migration des Forces.

Although Rainer Maria Rilke is better known for his work in German, he also wrote more than four hundred poems in French. During a residency at the Centre Culturel Irlandais in Paris, Celia de Fréine became familiar with this work and with the man himself. He had lived near where she was based and had visited before her many of the places she frequented. This book is written in response to that presence and to his French oeuvre, in particular the book, Migration des Forces.