Liam P. Ó Riain

An Bhóinn agues an Bhóchna / The Boyne And The Sea

ISBN: 9781851322053

Available from

Kennys

Fear ildánach ab ea Liam P. Ó Riain (William P. Ryan) a rinne breis agus a chion féin do chúis na hathbheochana náisiúnta i dtús na haoise seo caite – sóisialaí, misteach, iriseoir, eagarthóir, aighneasóir, staraí, file, drámadóir agus úrscéalaí i nGaeilge agus i mBéarla. Leabhair dá chuid is ea The Plough and the Cross (1910), The Pope’s Green Island (1912), Caoimhghin Ó Cearnaigh (1913) agus Gaedhealachas i gCéin (1933). D’fhoilsigh Alan Titley eagrán nua de Caoimhghin Ó Cearnaigh in 2014. Tá an chuid is mó de na téamaí a phléigh an Rianach san úrscéal sin pléite arís in An Bhóinn agus an Bhóchna, a céadfhoilsíodh mar shraithscéal in An Claidheamh Soluis idir na blianta 1915–6, agus atá i gcló anseo den chéad uair i bhfoirm leabhair. Is é atá anseo ná eagrán caighdeánaithe de bhuntéacs an úrscéil sin mar aon le réamhrá agus le haistriúchán Béarla a thabharfaidh léargas úr ar fhealsúnacht mhistiúil agus ar chlár praiticiúil an Rianaigh le haghaidh na hAthbheochana do léitheoirí an lae inniu.

Liam P. Ó Riain (William P. Ryan) was a man of many talents who contributed more than his share to the cause of national revival in the early years of the twentieth century – socialist, mystic, journalist, editor, controversialist, historian, poet, dramatist and novelist in both Irish and English. Among his books are The Plough and the Cross (1910), The Pope’s Green Island (1912), Caoimhghin Ó Cearnaigh (1913) and Gaedhealachas i gCéin(1933). In 2014 Alan Titley published a new edition of Caoimhghin Ó Cearnaigh. Most of the themes dealt with by Ó Riain in that novel are explored again in An Bhóinn agus an Bhóchna, originally serialised in 1915–1916 in An Claidheamh Soluis, and first published here in book format. This book provides a standardised version of the original Irish text as well as an introduction and an English translation that will give modern readers a new insight into Ó Riain’s mystical philosophy and practical programme for the Revival.